L'hospitalitat com a missió

En la redacció del projecte apostòlic de la Plataforma de la Companyia de Jesús a Catalunya, definit el curs passat, la nostra Plataforma es va definir com una comunitat de comunitats, que té en el projecte d'hospitalitat, la plasmació d'allò que vol ser. 

Va ser en aquest marc que el passat 4 de novembre, la trobada del Consell de la Plataforma Apostòlica de Catalunya va dedicar-se a aquest tema, repassant primer tot el treball que s'ha fet a partir del projecte d'hospitalitat, des de l'any 2016. 

Són moltes les famílies que han acollit persones migrants i comunitats d'hospitalitat que s'han obert o que estan treballant dins d'aquest projecte. 

Per a la reflexió durant la trobada es va prendre com a referència el document "Migrants som tots", i abans de la lectura personal, es van compartir aproximacions personals al document. Després es va treballar en grups per reflexionar sobre les possibles actuacions que poden desenvolupar com a xarxa de comunitats i institucions per donar passos en la direcció de ser una presència acollidora com a Església i com a Companyia de Jesús. 

Si voleu saber més sobre la xarxa d'hospitalitat visiteu aquest lloc web.