La Comunitat IQS reflexiona sobre la intel·ligència artificial i l'espiritualitat

La Comunitat IQS va engegar la seva activitat aquest curs a finals de setembre amb una sessió sobre la intel·ligència artificial, les seves implicacions ètiques i la seva relació amb l'espiritualitat. La Comunitat IQS ofereix un espai un espai de trobada al personal de l’IQS per a conèixer i aprofundir en la missió de la Companyia de Jesús. 

Aquesta primera sessió va girar al voltant de la lectura del text De la intel·ligència artificial a la immortalitat de l'ànima, publicat recentment a Cristianisme i Justícia dins de la col·lecció Papers. L’autor n’és Xavier Casanovas, membre de la Càtedra d'Ètica d'IQS, que també va participar a la trobada.

Per iniciar la jornada, el també professor de l’IQS i jesuïta, Llorenç Puig, va proposar la lectura i pregària d’un fragment de l’evangeli de Mateu que ens parla de la necessitat d'acollir la novetat, però amb discerniment per distingir el que ajuda i humanitza, i el que no. 

En el diàleg posterior i treballant en petits grups, es va reflexionar sobre diversos aspectes que posa de relleu aquest article, com el creixement de la IA, amb un enfocament al programari ChatGPT, dissenyat per emular el llenguatge humà i proporcionar respostes convincents, fenòmen que planteja interrogants sobre l'autèntica intel·ligència de la IA i les seves implicacions a la societat.

També va sorgir la qüestió del desafiament de la versemblança. Un dels aspectes més notables de la IA, com ChatGPT, és la seva habilitat per crear respostes que s'assemblen a una conversa humana real, cosa que sovint dificulta distingir entre respostes generades per la IA i les d'una persona. Això planteja qüestions relacionades amb la postveritat i la manipulació de la informació.

La lectura d’aquest article convida també a abordar la preocupació pels biaixos a la IA i la seva capacitat per replicar prejudicis presents a la societat. A més, es discuteix la possibilitat que la IA reemplaci feines humanes, així com els desafiaments relacionats amb la sostenibilitat. També es reflexiona sobre com la tecnologia està transformant la nostra relació amb el món i es qüestiona si la IA podria oferir una forma d'immortalitat digital de l'ànima, cosa que planteja qüestions ètiques i existencials.

En definitiva, el text va ser punt de partida per posar a debat la creixent influència de la IA, els desafiaments relacionats amb la versemblança de les respostes, els biaixos i problemes ètics, així com les implicacions de la tecnologia a la societat i la interacció humana amb la IA.

Durant la trobada, els participants van tenir l'oportunitat de dialogar en grups petits, compartint les seves impressions i reflexionant sobre un tema tan rellevant com la IA i les seves implicacions ètiques a la societat, especialment en l'educació de les noves generacions.