“Crisi social: plou sobre mullat”

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer, les entitats del Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya adrecen a totes les candidatures un conjunt de propostes urgents que el futur govern de la Generalitat hauria de tenir en compte per millorar la situació de les persones més vulnerables. 

Reivindiquen, entre d’altres propostes, enfortir el sistema de protecció social, aturar els desnonaments, adoptar mesures per a fomentar l’autonomia de les persones sensellar, facilitar la inserció laboral de les persones migrants, garantir el permís de residència i treball per als joves extutelats, o permetre la regulació temporal de les persones que es mouen per treballar com a temporers. 

Les entitats del Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya acullen, atenen i acompanyen més de 15.000 persones en situació de pobresa, precarietat i exclusió, a través de 45 projectes ubicats a les ciutats de Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida, gràcies a l’acció social i educativa de més de 100 professionals i prop d’un miler de persones voluntàries. És des d’aquesta experiència que formulen les seves demandes, que acompanyen de testimonis que posen de manifest les situacions que denuncien.

En el document que han fet públic avui, aquestes entitats recorden, com ja s’ha anat veient els darrers mesos, que la crisi sanitària, social i econòmica tindrà les seves pitjors conseqüències en aquells col·lectius més vulnerabilitzats: infants, migrants en situació administrativa irregular o persones en situació de sensellarisme, entre d’altres. I denuncien que no se’ls ha tingut presents en moltes de les decisions preses per les autoritats sanitàries i polítiques. 

Les propostes que es recullen en aquest document s’articulen al voltant de tres eixos: serveis socials, habitatge i migració. 

Enfortir el sistema de protecció social i garantir la seva universalitat

La pandèmia ha suposat el col·lapse d’uns serveis socials ja de per si precaris i infravalorats, però essencials per al manteniment d’una societat cohesionada, amb garanties democràtiques i que asseguri la justícia social. Per això reivindiquen garantir la universalitat en l’accés als serveis socials bàsics, que ja està establerta però que es veu qüestionada per la bretxa digital, els tràmits laboriosos o la falta d’espais on fer els tràmits en línia, per exemple. Consideren fonamental també oferir una atenció presencial digna i de qualitat; evitar les duplicitats d’informació per millorar eficiència; i enfortir el sistema de prevenció en el marc dels plans de desenvolupament comunitari. 

L’habitatge com a dret fonamental

L’habitatge és un dret fonamental i indispensable per qualsevol projecte vital. La seva mercantilització provoca l’exclusió d’una part de la població, que no pot fer front al pagament hipotecari o a l'augment sostingut del preu del lloguer. N’hem tingut exemples evidents i tràgics els darrers mesos: habitatges amb greus problemes, incendis i esfondraments que han provocat víctimes mortals, desnonaments, problemes de subministrament elèctric, la mort de persones sensellar…

Davant d’això les entitats exigeixen posar fi als desnonaments, oferir programes d’autonomia per a les persones en situació de sensellarisme i augmentar el parc públic d’habitatge fins a equiparar-nos a països del nostre entorn. 

Garantir els drets de les persones migrades

Les persones migrades, i especialment aquelles que es troben en una situació irregular administrativa, constitueixen un dels col·lectius més vulnerables. Es troben, a més, invisibilitzades per la societat i sense possibilitat d'exercir els seus drets. 

Per això les entitats demanen al futur govern de la Generalitat que actuï en aquells àmbits en els que té capacitat d’influir, legislar i oferir programes i polítiques destinats a aquest col·lectiu. Reclamen accions per a facilitar els processos d’inserció laboral i d’obtenció dels permisos de residència; flexibilitzar els processos per a la tramitació de l’informe d’arrelament social; fer-se càrrec de les persones sol·licitants de protecció internacional que malviuen als camps de refugiats a través de programes de compromís per a l’acollida de persones refugiades; oferir una regulació temporal a les persones que es mouen per diverses regions del territori per a treballar en campanyes temporals com la recollida de fruita;i garantir que els joves extutelats tinguin el permís de residència i treball quan arriben als 18 anys, amb alternativa habitacional i acompanyament.  

Podeu descarregar el document sencer en aquest enllaç.