Pels drets i protecció de dones i nenes refugiades i migrants

Les ONG jesuïtes Alboan, Entrecultures, el Servei Jesuïta a Migrants i la Fundació Ellacuría llancen la iniciativa Dones en Marxa, dones migrants, dones amb drets, que posa al centre els drets de les dones i nenes en situació de mobilitat forçada. Amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de les violències cap a les dones que té lloc aquest 25 de novembre, aquestes organitzacions demanen que el Pacte Europeu de Migració i Asil incorpori la perspectiva de gènere.

Des de la incidència política i la sensibilització social pretenen posar al centre del debat els drets de les dones migrants, les seves històries, les seves veus i la seva paraula. Entendre avui els fluxos migratoris requereix explicacions profundes perquè aquests fluxos són de gran complexitat. En molts d'aquests fluxos migratoris es barregen persones refugiades, desplaçades climàtiques, les persones reconegudes com a migrants econòmiques, menors, víctimes de tràfic o en risc de ser-ho. I en tots aquests trànsits, el denominador comú és la vulneració de drets de les dones en situació de mobilitat forçada. El rol de gènere travessa tots aquests processos.

Per això, aquestes entitats del sector social de la Companyia de Jesús demanen normes i polítiques migratòries que considerin les desigualtats socials estructurals que afecten les nenes, les adolescents i les dones en totes les fases: l'origen, el trànsit i l'acollida als països de destinació.

Ens trobem en un moment transcendental ja que actualment es desenvolupen les negociacions del Pacte Europeu de Migració i Asil. De fet, el procediment de frontera que planteja la nova regulació migratòria que s'està negociant a la Unió Europea impedeix de facto que les dones puguin accedir al dret d'asil. Alboan, Entreculturas, el Servei Jesuïta a Migrants d'Espanya (SJM) i Fundación Ellacuría demanen que la posició espanyola en les negociacions consisteixi a proposar ajustaments perquè les dones comptin amb el temps i els recursos psicosocials i jurídics necessaris per a l'exercici dels seus drets .

Per això, sol·liciten la col·laboració de la ciutadania a través de la firma per una migració més segura per a les dones.

Més info a la web “Mujeres en Marcha”