L’experiència d’una parròquia EcoSolidària

La Parròquia de Sant Ignasi de Lleida forma part de la xarxa de parròquies EcoSolidàries que impulsa Justícia i Pau. La iniciativa vol promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de societat justa, solidària i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato si’. 

Això vol dir que la parròquia de Sant Ignasi està portant a terme un procés de treball orientat a la conversió ecològica integral, no només per a la sensibilització o difusió, si no per a posar en pràctica i experimentar un nou estil de vida, tant en l’àmbit individual com en el comunitari.

El procés s’inicia el febrer del 2021, quan es constitueix a la parròquia un nou grup de treball: el grup EcoParròquia. 7 persones, d’edats i orígens diferents dins de la comunitat miren de donar resposta a un dels eixos estratègics de la comunitat parroquial: la cura de la Casa Comuna, en sintonia amb una de les prioritats de la Companyia de Jesús i en línia amb la Laudato si'. Més recentment aquest treball s’està ampliant per arribar a les diverses obres vinculades als jesuïtes a Lleida, el col·legi Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver, l’entitat social Arrels Sant Ignasi, la CVX de Lleida i les Jesuïtines d’Alcarràs.

Al llarg d’aquest temps, s’han anat treballant diversos àmbits de l’ecologia i la cura de la casa comuna que afecten el dia a dia: l’alimentació, els hàbits de consum, el malbaratament, la reducció de residus, els productes financers que contractem, els aparells tecnològics que comprem, com ens desplacem... en definitiva, tenir en compte l’impacte econòmic, social i sostenible que tenen les nostres decisions sobre les persones i el planeta.

Això significa incorporar un nou model de consum a les nostres vides, que passa per la consciència plena d’avaluar les nostres necessitats. “La manera de viure el cristianisme sovint s’ha deslligat de les nostres decisions diàries, però això ja no pot passar desapercebut en el món globalitzat en què vivim: el nostre estil de viure té un impacte gran en la xarxa estructural
d’agressions que perpetrem els humans tant a altres germans i germanes com als éssers i ecosistemes del planeta sencer”, afirma la comunitat de la parròquia de Sant Ignasi de Lleida.

A partir d’aquí sorgeix la necessitat d’aprofundir la fe a través dels textos bíblics i les figures místiques que han assolit experiències que consoliden una nova comprensió de la pròpia fe des de la responsabilitat ecològica i social que la Laudato Si’ subratlla. Són dimensions que el grup EcoParròquia de Lleida ha anat treballant i plasmant en diversos articles.

Com viure l’ecologia integral a la comunitat?

Una vegada fet aquest procés com a grup, arriba el moment de portar-ho a tota la comunitat, per tal que aquesta ecologia integral s’integri no només a nivell individual, si no també en les preses de decisió i accions de la vida quotidiana de la comunitat.

Aquest és el treball que s’està fent actualment amb la realització de diverses sessions que permetin cercar juntes formes i propostes concretes i avaluables per donar resposta a la pregunta que encapçala tot el cicle: com viure l’ecologia integral a la comunitat?

L’experiència de la Parròquia de Sant Ignasi de Lleida està recollida a la web de la xarxa d’Ecoparròquies i la podeu trobar en aquest enllaç.