La tecnoètica, línia de treball a IQS

Alliberar-nos del mòbil: de la incapacitat d'atenció a la possibilitat de la ressonància és el títol de la conferència en línia que va impartir el professor Xavier Casanovas, de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, el 29 de febrer passat.

La xerrada va ser seguida per més de 100 persones i representa una petita fita en el treball d'estudi i de difusió dels problemes ètics inherents a la tecnologia, amb més d'una dècada de trajectòria, en el marc d'aquesta Càtedra. El professor emèrit Albert Florensa va iniciar aquesta línia de recerca amb la publicació de la seva tesi doctoral com a llibre comercial (La vida humana en el medi tècnic. El pensament de Jaques Ellul). I al llarg dels anys, aquesta línia de recerca ha nodrit les assignatures d'ètica professional i d'ètica de la recerca que l'alumnat d'IQS realitza com a part dels estudis de grau.

Les noves titulacions d'IQS inclouen assignatures específiques sobre tecnoètica

La reflexió tecnoètica s‟ha actualitzat permanentment gràcies a la celebració periòdica de seminaris d‟estudi per a professorat intern i extern. A més, s'han organitzat debats i formacions; i s'han realitzat publicacions acadèmiques (Four questions for Technoethics a la Ramon Llull Journal of Applied Ethics) i divulgatives (Sobre la Tecnología). 

Les noves titulacions d'IQS, actualment en fase de preparació, inclouen assignatures específiques sobre tecnoètica. I des de fa 2 anys, s'ha ampliat la presència d'aquesta temàtica entre els estudiants, a través dels Seminaris de Pensament Científic, d'assistència obligatòria a IQS School of Engineering.

També s'han establert contactes amb altres centres d'estudi, com ara la Càtedra Hana i Francisco José Ayala de Ciència, Tecnologia i Religió de la Universitat Pontifícia Comillas (UNIJES), o l'ICAM a Toulouse. I, per descomptat, s'han fet nombroses xerrades per al públic en general.

La impossibilitat de ressonar amb el món i de l'eliminació de la indisponibilitat

En concret, a la conferència del passat mes de febrer a càrrec de Xavier Casanovas, el ponent va mostrar diversos estudis científics que proven el perjudici per a la salut i la vida social que l'smartphone suposa per als infants, i va apel·lar a la pura experiència de la vida quotidiana de les famílies: dificultats de comunicació, problemes de salut mental, incapacitat d'atenció o malestar.

El professor Casanovas és matemàtic i doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la idea de progrés. A més, és un dels pares i mares de família que va iniciar des del barri del Poblenou a Barcelona el moviment Adolescència lliure de mòbils, que ha tingut un fort creixement i impacte social. Aquest moviment demana un gran acord entre famílies perquè no es lliuri als adolescents un telèfon intel·ligent d'ús personal abans dels 16 anys.

El conferenciant també va parlar de la impossibilitat de ressonar amb el món i de l'eliminació de la indisponibilitat. Es tracta de conceptes necessaris per a la bona vida, fins i tot per a una vida autènticament humana, i l'ús actual de la tecnologia suposa un impediment perquè siguin presents a la nostra vida diària. 

Precisament, ressonància i indisponibilitat han estat conceptes llargament discutits al seminari de tecnoètica d'IQS, no només donant lloc a publicacions acadèmiques (Resonance: The final dissolution of Religions or the Last Stage of Secularization), sinó també provant que el treball intel·lectual que es fa a la universitat pot ser efectivament transferit a la societat de manera directa i eficaç.