"Groc esperança", segon Anuari de Cristianisme i Justícia

Groc esperança és el títol amb el que surt a la venda avui el segon Anuari del centre d’estudis de Cristianisme i Justícia. L’esperança és el fil que vehicula i és present als diferents textos que formen aquesta publicació, que pretén comunicar d’una manera renovada el més rellevant que ha passat al centre durant el curs.

“En l’origen d’aquest Anuari hi ha la voluntat de fer aflorar part del contingut que els tres seminaris interns de Cristianisme i Justícia, els motors de reflexió del centre, han elaborat durant aquest curs”, explica el director, José Ignacio García.

L’Anuari s’obre amb una entrevista a Cristina Inogés, la primera dona encarregada de fer la meditació d’obertura d’un Sínode i una de les dones que voten per primera vegada en un Sínode. Inogés va inaugurar el curs passat a Cristianisme i Justícia amb una conferència sobre la sinodalitat.

L’esperança es respira també en la conversa entre la Sanja Rahim i l’Ares Mateus, dues joves que dialoguen sobre espiritualitat des de les seves vivències musulmana i cristiana. I hi ha esperança en les teologies feministes, que han estat objecte d’estudi al seminari teològic de Cristianisme i Justícia i que són recollides també a l’Anuari. La filòsofa i teòloga Lucía Ramón ha estat l’encarregada d’oferir un recorregut en deu punts sintetitzant-ne autores i moments destacats de la seva història, mentre que el responsable de l’àrea teològica del centre, Manu Andueza, recull una trobada Elizabeth A. Johnson, teòloga feminista, reconeguda arreu.

Ignasi Flores il·lustra la vida d’Etty Hillesum, l’escriptora jueva holandesa assassinada a Auschwitz el 1943, mestra de resiliència. L’esperit d’Etty Hillesum el podem reconèixer avui en Lidia Troya, coordinadora del projecte Repara de l’Arxidiòcesi de Madrid, dedicat a l’acompanyament de persones que han estat víctimes d’abusos. L’Anuari recull una conversa profunda i farcida de titulars amb Lidia Troya, Rosana Hernández i Pepa Torres, sobre les relacions de poder, els processos de victimització, el dolor i la reparació.

La publicació es tanca amb un guió teatral de Jorge Picó il·lustrat per Marta Romay, en el que hi trobarem esperança i intuïció d’un món millor. Pol·len, groc esperança, s’origina en el seminari social intern de Cristianisme i Justícia, quan Jorge Picó va proposar un seguit d’imatges, situacions, personatges i escenes que representessin l’esperança basant-se en un text del teòleg Javier Vitoria. Fruit de la sessió i de les aportacions dels participants, va sorgir aquest guió.

L’Anuari es pot demanar a https://www.cristianismeijusticia.net/anuari