Formació en identitat i missió a l'IQS

En data de 27 d'octubre, s'ha celebrat a IQS i a Manresa la cinquena edició del Curs 0, una jornada de formació en identitat i missió adreçada als professors i treballadors d'IQS.

La jornada es va iniciar amb una xerrada per part d'Enric Puig, sj, president del patronat d'IQS, que va parlar sobre la Companyia de Jesús i IQS, repassant alguns dels principals conceptes de l'espiritualitat ignasiana i dels valors que es persegueixen en una universitat jesuïta. Després d'un breu intercanvi amb els participants, aquests van marxar cap al Santuari de la Santa Cova de Sant Ignasi a Manresa per continuar amb la jornada de formació.

La següent xerrada va versar sobre altres aspectes de la missió jesuïta a les universitats. Es va parlar en particular de les prioritats apostòliques universals, i es va donar un panorama de general de les activitats que avui desplega la Companyia de Jesús al món.

Va arribar llavors la visita al Santuari de la Santa Cova. A més, just abans de la visita, es van repassar els principals moments de la biografia de Sant Ignasi, afegint un altre nivell de profunditat a una obra on la figura del sant també hi és present.

Després de compartir fraternalment taula i sobretaula, la jornada va culminar amb una posada en comú, en què es van compartir les dificultats per dur a terme la missió en el dia a dia de la nostra universitat. Tot i que tots, treballadors i professors, expressaven il·lusió per la tasca encomanada, es feia evident per a tothom que encarnar els valors i les aspiracions de la missió requeria treball interior, paciència i molta ajuda mútua.

IQS, doncs, en coordinació amb UNIJES (el conglomerat d’universitats jesuïtes de l’estat espanyol), segueix el seu camí d'acompanyar a les persones que el formen, oferint juntament amb aquesta moltes altres activitats i oportunitats de participació en la missió compartida, com les que s'emmarquen a la Comunitat IQS, recentment creada.