Propostes de l'Institut de Teologia Fonamental per al curs 2018-19

Una classe a l'ITF, a Sant Cugat

L'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat del Vallès ha publicat ja el seu programa per al curs 2018-19. 

El programa d'estudis reflecteix la diversificació de la Teologia Fonamental, arran de la incidència del pensament contemporani i els moviments religiosos, socials i polítics actuals. Així s'aborden qüestions com el pluralisme religiós i el diàleg interreligiós, la fe cristiana davant la secularització, la problemàtica ecològica, o les noves fronteres de la justícia, entre d'altres. 

L'Institut, ubicat al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès i encomanat a la Companyia de Jesús, està incorporat a la Facultat de Teologia de Catalunya i forma part del sector Unijes (Universitats jesuïtes) de la Companyia de Jesús a Espanya.

Oferir reflexió actualitzada sobre la fe cristiana

Ofereix estudis de Llicenciatura i de Doctorat en l'especialitat de Teologia Fonamental, així com cursos de Formació Permanent de teologia a totes les persones interessades: sacerdots, religiosos, catequistes, i laics amb intenció de posar-se al dia en les actuals investigacions bíbliques i teològiques o de connectar de nou amb els estudis sistemàtics sobre la Bíblia i la teologia. Aquests cursos volen ser, també, autèntics instruments de reflexió actualitzada sobre la fe cristiana en les seves dimensions més personals i compromeses. 

Un centre amb llarga trajectòria

L'Institut de Teologia Fonamental va començar la seva activitat docent com a tal el curs 1984-85, però el seu origen es remunta a l'any 1949, quan les Facultats Eclesiàstiques de Filosofia i Teologia de la Companyia de Jesús es van instal·lar a Sant Cugat, després d'haver tingut la seva seu al Col·legi de Sant Ignasi de Sarrià (Barcelona) i anteriorment a Tortosa. Va ser amb la remodelació de la Facultat de Teologia de Barcelona que s'inicià l'any 1980 i s'aprovà el 1983, que es creà l'actual Institut de Teologia Fonamental, amb seu al Centre Borja de Sant Cugat. És un centre acadèmic erigit per la Santa Seu i encomanat a la Companyia de Jesús. Com a centre de la Facultat de Teologia de Catalunya, forma part de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.

Data de la notícia: 
23 de Juny de 2018
Arxius Adjunts

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net