Hospitalitat, dignitat i drets: claus del treball amb refugiats i migrants

Les entitats d'acció social de l'església Càritas, la Comissió Episcopal de Migracions, CONFER, el Sector Social de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau, que estan treballant conjuntament per respondre davant l'arribada de refugiats i migrants, han aprovat un marc comú d'actuació davant aquest repte.

"Hospitalitat, Dignitat i Drets". Aquestes són les tres claus del treball de l'Església amb les persones migrants i refugiades que articulen el “Marco Comú de la Xarxa Intraeclesial davant la situació actual", que s'acaba d'aprovar. 

Amb aquest document, les entitat promotores de l'esmentada xarxa -Càritas, la Comissió Episcopal de Migracions, CONFER, el Sector Social de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau- pretenen consolidar l'estratègia estatal conjunta que estan impulsant per organitzar, a la llum del Jubileu de la Misericòrdia convocat pel Papa Francesc el 2016 per commemorar el 50 aniversari del Concili Vaticà II, una resposta global i coordinada a la realitat de les migracions, que s'ha vist agreujada els darrers mesos amb l'aparició de nous escenaris a la Unió Europea.

Objectiu

Segons s'assenyala en la introducció, "l'objectiu d'aquest Marc Comú no és altre que el de continuar amb la nostra línea de treball conjunta, articulada a través d'aquesta xarxa intraeclesial des de la voluntat d'impulsar una presència coordinada de les entitat d'església i de compartir el nucli d'aquesta reflexió, que alimentarà els diversos espais de cadascuna de les nostres entitats, segons la seva missió i carisma".

Les entitats pretenen "tenir públicament un discurs i una mirada compartida sobre el fet migratori en tots els seus vessants, així com la convicció sobre la necessitat de sensibilitzar les pròpies comunitats cristianes en la defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, en el cultiu i desenvolupament d'una cultura de l'acollida inspirada en l'hospitalitat".

Valoren, a més, com a gran oportunitat el corrent de sensibilitat social i comunitària expressada de múltiples maneres cap a les persones que busquen protecció internacional. I assenyalen, al mateix temps, certes ombres de l'actual horitzó polític i mediàtic "en establir categories sobre les persones que es troben en situació de mobilitat, situant en un lloc preferent els drets d'unes persones sol·licitatns d'asil -que procedeixen d'un determinat conflicte o país- davant els drets d'altres sol·licitants d'asil i altres persones migrants".

Quatre constatacions

En el document es recullen quatre constatacions. Primer: l'actual situació no és només una emergència, sinó el resultat d'una política orientada exclusivament al control de fluxes. Segon: estem davant una situació que no afecta només a les persones que busquen protecció internacional, sinó a la dignitat i als drets de tots els migrants. Tercer: és imprescindible activar a Europa una mirada ampla que abordi les causes de les migracions forçades. I quart: és urgent transformar el repte en oportunitat, ja que les migracions són una oportunitat per al desenvolupament dels pobles. 

Una mirada que aborda les causes de les migracions forçades

Càritas, la Comissió Episcopal de Migracions, CONFER, el Sector Social de la Companyia de Jesús, i Justícia i Pau proposen, junt a la posada en marxa a Europa d'un pla urgent d'acollida humanitària i integració, articular en paral·lel mesures que incideixin en les causes dels desplaçaments:

-Assegurar la pau i el desenvolupament tant als països d'origen com de trànsit cap a Europa és una peça clau del nostre futur comú.

-Abordar les causes de la migració involuntària, com els conflictes armats, la pobresa i la desigualtat, el canvi climàtic, la competència pels recursos naturals, la corrupció i el comerç d'armes.

-Augmentar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament dels països de la UE fins arribar al promès 0,7 % del PIB. Aquesta ajuda ha de prestar atenció prioritària als estats més fràgils i als països menys desenvolupats.

-Exigir a l'ONU el seu suport a aquelles accions que assegurin la pau en zones de conflicte.

-Abordar l'arrel de les causes del tràfic de persones. Això passa per considerar les víctimes no com a infractors, sinó com a víctimes d'un delicte, i proporcionar respostes eficaces de suport i tractament a les víctimes de tràfic de persones.

Una mirada inclusiva sobre l'acollida, la integració i la interculturalitat

La Xarxa Intraeclesial ha acordat treballar de forma conjunta i coordinada tant a nivell intern com davant els poders públics, en defensa d'unes polítiques d'acollida i integració que incideixin en el canvi d'estereotips i en combatre, a través d'una mirada inclusiva, els discursos racistes i xenòfobs a la nostra societat. 

Les entitats mostren la seva convicció que "les migracions són una oportunitat per al desenvolupament dels pobles, no només per a les societats d'origen i trànsit, sinó ptambé per a les nostres societats que avui es configuren ja com a espais de mestissatge, que s'enriqueixen amb la convivència amb altres".

El Bon Samarità, font d'inspiració

El Marc Comú llança una invitació a trobar "inspiració en la paràbola del Bon Samarità" i "a superar la por per anar a la trobada de l'altre, de l'estranger, i reconèixer-lo com a ésser humà". "Aquesta trobada -es recorda- ens qüestionarà, ens farà canviar els plans i prendre una direcció diferent, com va fer el Bon Samarità en veure l'home apallissat al costat del camí. Però ens portarà també a descobrir riqueses humanes insospitades, allà on la por ens feia veure només riscos i perills".

En definitiva, amb aquesta iniciativa les organitzacions que integren la Xarxa volen respondre a la pregunta del Papa en el seu missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i Refugiat: "Com aconseguir que la integració sigui una experiència enriquidora per a tots, que obri camins positius a les comunitats i que previngui el risc de la discriminació, el racisme o la criminación, del racismo, el nacionalismo extrem o la xenofòbia?"

Data de la notícia: 
03 de Novembre de 2015

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net