Guies didàctiques sobre fe i justícia social

Els quaderns CJ han estat presents a multitud de fòrums i mobilitzacions socials

El centre d’estudis Cristianisme i Justícia presenta un nou recurs per a treballar, divulgar i aprofundir en el contingut dels quaderns CJ.

Amb l'objectiu de poder treballar més a fons els Quaderns CJ, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia acaba de posar en marxa un nou recurs: guies de treball sobre temàtiques relacionades amb la fe i la justícia social, pensades per ser treballades en grups, a l’aula, individualment, en comunitats, parròquies, etc.

En el seu llançament, Cristianisme i Justícia presenta vuit Guies de Treball, que aborden l'altermundisme, la crisi econòmica, el consumisme, la qüestió de gènere, el paper dels mitjans de comunicació, el diàleg interreligiós, l'ètica cristiana i la figura de Jesús.

Amb una distribució de prop de 50.000 exemplars, els quaderns són el fruit més destacat de la reflexió del Centre d’estudis Cristianisme i Justícia. En un format clar, i amb una voluntat divulgadora, els quaderns aborden aquelles qüestions fonamentals que afecten en l’actualitat el diàleg fe i justícia. La senzillesa del seu format i el rigor del seu contingut són les claus de l’èxit de la col·lecció, que s’edita en català, castellà i anglès, i es pot descarregar lliurement a través d’internet.

L'elaboració de les guies de treball a partir dels quaderns, respon a l’interès del centre per transformar la reflexió teòrica en recursos educatius que facilitin la tasca docent. Les guies de treball permeten una aproximació al contingut dels quaderns molt més personal per part dels alumnes. Facilita que aquests puguin trobar-hi nous significats partint dels propis coneixements però alhora ajudant a que cada persona consolidi i faci seus aquests coneixements.

Aquesta apropiació només es pot donar quan la realitat vital es vincula amb la teoria, i a l’inrevés. Les guies didàctiques, per tant, faciliten aquest camí d’anada i tornada entre la reflexió social i teològica al voltant de l’eix fe-justícia i la seva materialització en problemàtiques i alternatives concretes que són significatives per les persones que desitgen aprofundir en el contingut dels quaderns.

Enllaç a les guies de treball publicades.

Data de la notícia: 
20 de Juliol de 2015

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net