Espanya no és país per a refugiats (ni vol ser-ho)

La campanya Hospitalitat denuncia l'incompliment per part de l'estat espanyol dels compromisos d'acollida de refugiats

Espanya va assumir fa dos anys el compromís d'acollir 17.337 refugiats de les quotes europees de reubicació i reassentament. No obstant això, transcorreguts els dos anys de termini, Espanya ha incomplert el seu compromís. Només ha reubicat 1.983 refugiats (11%). La resta, segueixen esperant a Grècia i Itàlia, i centenars de milers de persones més són retingudes a les fronteres exteriors de la Unió Europea.

Així ho denuncia la campanya Hospitalitat, que aplega diverses organitzacions i projectes de la Companyia de Jesús a Espanya i que durant aquests anys ha constatat i denunciat la manca de voluntat política i lideratge del Govern espanyol per acomplir amb els acords de reubicació i reassentament. En un comunicat fet pública aquesta setmana, la campanya adverteix que "l'incompliment de les quotes europees per part d'Espanya avança al mateix temps que el seu deplorable comportament en els àmbits d'asil, ajuda oficial al desenvolupament i acció humanitària".

Les persones refugiades no només arriben per la via de les quotes, moltes arriben directament a Espanya pels seus propis mitjans. Les arribades en pastera a les costes espanyoles o a través de les fronteres terrestres a Ceuta i Melilla continuen augmentant a mesura que les rutes del mediterrani central i oriental es fan més impracticables i insegures. El 2015 van arribar a Espanya 14.600 sol·licitants d'asil, 15.570 el 2016 i aquest any 2017 les previsions són que es duplicarà aquesta xifra. Per a molts, Espanya és només un país de trànsit cap a un altre país europeu, però la normativa europea obliga els sol·licitants d'asil a sol·licitar la protecció al país europeu al que arriben. Les devolucions de sol·licitants d'asil a Espanya des d'altres països europeus són diàries. No obstant això, tot just arriben, aquestes persones queden fora del sistema d'acollida, moltes vegades al carrer, perquè el Govern entén que en sortir d'Espanya van renunciar als drets d'acollida. La desprotecció d'aquestes persones és evident, podent-se veure fàcilment abocades a l'exclusió.

Davant d'una situació excepcional de persones refugiades a les fronteres d'Europa, la campanya Hospitalitat sol·licita al Govern d'Espanya que compleixi amb els compromisos adquirits en el si de la Unió Europea en relació amb les quotes de reubicació des d'Itàlia i Grècia com més aviat millor; que promogui activament més vies d'accés legals i segures per a les persones refugiades; que ampliï les places d'acollida del sistema espanyol; que revisi el sistema d'acollida per millorar els seus resultats en termes d'integració social de les persones refugiades a casa nostra i que reforci significativament les polítiques de Cooperació Internacional al Desenvolupament, ja que els països veïns als conflictes són els que acullen la immensa majoria de les persones refugiades i no obstant això, l'Ajuda Oficial al Desenvolupament espanyola ha patit retallades significatives en aquests anys i el pressupost de l'Oficina d'Acció Humanitària està en mínims històrics.  

El comunicat recorda que "les persones que arriben a Espanya fugint de guerres, conflictes armats i violència ja han patit terriblement i tenen dret a ser rebuts amb dignitat i respecte als seus drets". Les entitats i persones que integren la campanya Hospitalitat expresen el seu compromís perquè es duguin a terme les iniciatives proposades, però no obstant això, recorden que la responsabilitat principal de protecció de persones refugiades i migrants recau en els Estats i que Espanya no està donant una resposta adient. 

Llegiu el comunicat: "Espanya no és país per a refugiats (ni vol ser-ho)"

Data de la notícia: 
27 de Setembre de 2017

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net