De l’hostilitat a l’hospitalitat

En el marc del Dia Internacional del Migrant, avui 18 de desembre, us presentem el darrer quadern publicat pel centre d’estudis Cristianisme i Justícia. En ell, el coordinador del Servei Jesuïta a Migrants, Miguel González, reflexiona sobre les actituds que marquen la nostra relació amb les persones migrants

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues actituds. Sobre una hostilitat que es desplega de manera simbòlica però també real en les fronteres externes i internes (què són sinó les tanques, les concertines, els CIE, les batudes amb perfil racial....?) Però també d'una hospitalitat en part pendent de construir però que té en la proximitat, el veïnatge i el reconeixement de la ciutadania els seus pilars fonamentals.

L'autor, Miguel González, és el coordinador del Servei Jesuïta a Migrants. Per això la seva proposta expressa allò que des de les entitats que formen part del SJM s'ha reflexionat durant aquests darrers anys. No hi trobareu receptes concretes però sí una mirada diferent sobre el fenomen migratori, precisament ara que la seguretat sembla primar sobre qualsevol altre valor com la cohesió, la ciutadania o la convivència. I és que la proposta que es fa des de el SJM no és una proposta lligada a circumstàncies o a urgències mediàtiques, sinó que és una proposta que retorna a la veritable dimensió temporal del fenomen. Hem d'aprendre a viure junts i juntes persones amb sensibilitats i cultures molt diferents, i això vol temps, el temps de les relacions humanes, el temps de construir vincles i empaties, el temps de des-aprendre estereotips i de superar fronteres que tenim molt internalitzades.

Un quadern necessari que pot ajudar a persones, grups i comunitats, a construir un discurs alternatiu a una hostilitat que l'únic que fa és abocar-nos a la desconfiança i a la por. 

Miguel González Martín (Bilbao, 1972) és director de la Fundació Social Ignacio Ellacuría, i coordinador del Servei Jesuïta a Migrants d'Espanya (SJM). Entre altres càrrecs i funcions relacionades amb polítiques migratòries va ser Director d'Immigració i Diversitat del Govern Basc. També va treballar durant deu anys en cooperació internacional al desenvolupament amb l’ONG jesuïta Alboan.

Podeu descarregar el quadern en aquest enllaç.

Data de la notícia: 
18 de Desembre de 2015

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net