Arrupe. Testigo del siglo XX, profeta para el siglo XXI

Autor: 
Pedro Miguel Lamet

Pedro Arrupe ha estat un dels més carismàtics protagonistes de la història contemporània de l'Església catòlica. Mestre de novicis a Hiroshima durant els terribles dies del primer bombardeig atòmic, la seva profunda humanitat i esperit de servei van fer d'ell un dels més destacats Superiors Generals de la Companyia de Jesús des de la seva fundació al segle XVI. Home d'acció i viatger constant en favor dels més necessitats, en aquest llibre es narra de forma amena i rigorosa la seva apassionant experiència vital i les seves no sempre fàcils relacions amb el Vaticà. L'autor va recórrer l'Extrem Orient, Itàlia i el País Basc per trobar els testimonis de tots els qui van conèixer a Pedro Arrupe i que, d'una manera o d'una altra, van rebre la influència d'aquest jesuïta. És, en definitiva, una visió periodística de les peripècies d'un home que va saber ser fidel als seus ideals en un món dominat per l'egoïsme i la lluita pel poder.

Jesuïtes de Catalunya - c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona - tel. 93 318 37 36 - jesuites@jesuites.net